Δείτε πως γίνεται η Χαρτογράφηση με 3 «ΚΛΙΚ»

Δείτε πώς με τρία κλικ γίνεται η ψηφιακή δερματοσκόπηση.

  1. Καταχώρηση των στοιχείων του ασθενούς.
  2. Μακροσκοπική λήψη
  3. Δερματοσκοπική λήψη και εξαγωγή αποτελέσματος.

Και η επανεξέταση  γίνεται ακόμα πιο εύκολα, από ποτέ άλλοτε.

Ο γιατρός βρίσκει τον φάκελλο του ασθενή και εντοπίζει την ελιά που θέλει να επαναεξετάσει. Βάζει την κάμερα στην ελιά και πατάει το μπουτόν. Αυτό είναι όλο. Το πρόγραμμα τoυ microDERM αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.

Με πλήρη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας ο γιατρός γνωρίζει τον βαθμό αλλαγής της κάθε ελιάς και φυσικά τον βαθμό επικινδυνότητας της κάθε αλλαγής
Με αυτόν τον ανώδυνο και γρήγορο τρόπο δίνεται η ευκαιρία σε όλο τον κόσμο από την παιδική ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματα να κάνει προληπτική εξέταση όλων των σπίλων του δέρματος, κτυπώντας τον καρκίνο του δέρματος όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται.

Δείτε επίσης πως γίνεται η εξέταση με το καινούριο Ψηφιακό Δερματοσκόπιο microDERM F80:

Similar Posts