Microderm_

1) Γενικά χαρακτηριστικά

Ένα από τα πιο επιτυχημένα όπλα ενάντια στον καρκίνο του δέρματος είναι η έγκαιρη και γρήγορη διάγνωση. Το microDERM βοηθάει τον ιατρό αλλά και τον ασθενή μέσω της οπτικής ενός υπολογιστή. Η βασική του αρχή είναι τα νευρονικά δίκτυα- αυτιοδιδασκόμενες μηχανές που αναπτύχθηκαν έχοντας το ανθρώπινο μυαλό ως μοντέλο. Αυτή η τεχνολογία θα επανακαθορίσει τον χειρισμό πληροφοριών και την διάγνωση των ευρημάτων. Τα κλειδιά για την επαγγελματική,  συστηματική, έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος είναι αυτοματισμός και προτυποποίηση, ώστε να δίνεται μεγαλύτερη ποιότητα και καλύτερη αποτελεσματικότητα στην θεραπεία του κάθε ασθενούς. Η VISIOMED ήδη παρέχει πρακτικές λύσεις για το μέλλον της υγείας μας.

Α) Το ευφυές, δεύτερης γενιάς δερματοσκόπιο

Οι υψηλής ποιότητας προτυποποιημένες λήψεις είναι απαραίτητες για μια σίγουρη διάγνωση.

H  κάμερα του microDERM αναπτύχθηκε στην Γερμανία ειδικά για δερματολογικές χρήσεις. Οι νέες τεχνικές φωτός και οπτικής επιτρέπουν καλύτερες εικόνες. Οι επιμικροσκοπικές λήψεις, που φτάνουν σε μεγέθυνση μέχρι και 50 φορές, συμπληρώνονται από μία τρισδιάστατη εικόνα της αλλοίωσης του δέρματος και δημιουργούν μία εντυπωσιακή, υψηλής ευκρίνειας και ποιότητας  εικόνα. Αυτό επιτρέπει μία ορθή εκτίμηση των δερματικών αλλοιώσεων, ακόμα και με ιστολογικά κριτήρια.

Δέστε τις διαφορές του microDERM και του MOLEMAX.

Η πατενταρισμένη αυτή οπτική ακρίβεια απορρίπτει τη δημιουργία χρωματικών και φωτεινών διακυμάνσεων, όπως και μορφολογικών παραμορφώσεων. Τέτοια λάθη συνέβαιναν σε μηχανήματα της πρώτης γενιάς της βιντεοδερματοσκοπίας που είχαν απλοϊκές μεθόδους μεγέθυνσης , και εμπόδιζαν την ακριβή εκτίμηση των δερματικών αλλοιώσεων. Το σύστημα της κάμερας του microDERM καλύπτει αυτή την ανάγκη και με το παραπάνω.

Β) Προτυποποιημένες λήψεις

Οι ενσωματωμένοι μικροεπεξεργαστές που διαθέτει το microDERM,  αυτόματα προσαρμόζουν την ένταση του φωτός και την σύνθεση του χρώματος ώστε να παραμένει η ίδια, κάτι που επιτρέπει την άριστη και σταθερή ποιότητα σε κάθε στάδιο μεγέθυνσης. Η τεχνολογία αυτή είναι παγκόσμιαπρωτοπορία και πατέντα από την VISIOMED και παρέχεται μόνο από το microDERM. Το ενσωματωμένο αυτόματο καλιμπράρισμα εξασφαλίζει την μη αλλαγή των δεδομένων, ακόμα και μετά από χρόνια. Η χρονοβόρα ρύθμιση από τον χρήστη στην κάθε χρήση της συσκευής δεν είναι απαραίτητη πια, κάνοντας το σύστημα αποτελεσματικό και εύκολο στην χρήση του. Η τελειοποίηση των επιμικροσκοπικών λήψεων σε σταθερή ποιότητα είναι ουσιώδης σε ένα μοντέρνο σύστημα απεικόνησης, αλλά οι καθημερινές απαιτήσεις της σύγχρονης δερματολογίας προχωρούν και πιο πέρα. Αισθητικές επεμβάσεις, θεραπείες με laser αλλά και η εγγραφή των αποτελεσμάτων της κάθε θεραπείας απαιτούν κλινικές λήψεις με καταπληκτική ποιότητα εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο και οι ασθενείς πείθονται και ο ιατρός εξασφαλίζεται. Επίσης με την μακρο-λειτουργία του microDERM ο ιατρός μπορεί να καταχωρήσει μεγαλύτερες περιοχές του δέρματος χωρίς να αλλάζει φακούς, και να τυπώνει την καλύτερης ποιότητας φωτογραφία.

Οι αναλύσεις των φωτογραφιών των αλλοιώσεων του δέρματος γίνονται σύμφωνα με τον κανόνα ABCD ( όπου Α=asymmetry, B=border,  C=color, D=diameter ). Αυτός ο κανόνας, χάρη στην απλότητα και αποτελεσματικότητα της κάθε διάγνωσης που παρέχει, έχει γίνει ευρέως αποδεκτός, ειδικά στην Ευρώπη

Ανάλυση της εικόνας του microDERM μπορείτε να την δείτε εδώ..

Δ) Σύστημα DANAOS

Πέρα όμως από την ανάλυση που περιγράφεται πιο πάνω σύμφωνα με τον κανόνα ABCD, το microDERM περιέχει και ένα δεύτερο εξειδικευμένο σύστημα που παρέχει παραπάνω στήριξη στην ήδη υπάρχουσα διάγνωση. Το σύστημα αυτό είναι αποτέλεσμα του προγράμματος DANAOS, το μεγαλύτερο στον κόσμο κέντρο έρευνας για την γρήγορη ανίχνευση του καρκίνου του δέρματος, βασιζόμενο σε δεδομένα υπολογιστή. Τo νευρονικό δίκτυο που περιέχει το microDERM χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων του DANAOS ώστε, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που ήδη έχει από τον κανόνα ABCD, να δίνει μία πλήρη, συνδυαστική εικόνα=διάγνωση για την κάθε αλλοίωση του δέρματος. Επιπρόσθετα τα ιστολογικά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για να χωρίσουν τις βάσεις δεδομένων σε καλοήθειες ή κακοήθειες του δέρματος.

Τα οφέλη όμως του συστήματος αυτού δεν σταματούν εδώ. Ο αριθμός των επιστημονικών συνεργατών και κλινικών που εμπλέκονται στο σχέδιο αυτό συνεχίζει να αυξάνεται. Επιπλέον το απόθεμα εικόνων της βάσης δεδομένων του microDERM θα συνεχίσει να μεγαλώνει ακόμα και μετά το επίσιμο κλείσιμο του συστήματος DANAOS, εξασφαλίζοντας έτσι συνέπεια, συνεχή βελτίωση και ακρίβεια στην κάθε διάγνωση.

Δ) microDERM Hair – ανάλυση τριχών

Για την διάγνωση των διαταραχών της τρίχας ( π.χ. απώλεια μαλλιών ) είναι απαραίτητες οι φυσιολογικές παράμετροι των τριχών. Η παλαιότερη μέθοδος για τα τριχογράμματα ήταν το κόψιμο περίπου 100 τριχών και η εξέτασή τους κάτω από ένα μικροσκόπιο. Σήμερα υπάρχει το φωτοτριχόγραμμα, μία μη επεμβατική μέθοδος για την εκτίμηση των παραμέτρων της τρίχας, μέθοδος η οποία εμπεριέχεται στο microDERM

To microDERM προχωρά ακόμα πιο πέρα αφού διαθέτει στον ιατρό που το χειρίζεται το ψηφιακό βιντεοτριχόγραμμα, ένα εξειδικευμένο σύστημα ανάλυσης τριχών μέσω υπολογιστή, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την ανάλυση των αλλαγών στην ανάπτυξη της κάθε τρίχας. Με αυτόν τον τρόπο το microDERM μπορεί συχνά να αντικαταστήσει το κλασικό τριχόγραμμα και να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους διαταραχών της τρίχας.

Ε) Περισσότερο από μία απλή καταγραφή

Το microDERM δεν είναι απλά ένα σύστημα καταγραφής αλλά περισσότερο αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά ιατρικών μηχανημάτων στην έγκαιρη και γρήγορη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Το συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό εμφάνισης κακοηθειών και η θνησιμότητα του καρκίνου του δέρματος, κάνουν το σύστημα αυτό απαραίτητο. Το microDERM παρέχει μια ανεξάρτητη ανάλυση που βοηθάει καλύτερα στη διάγνωση. Μέσα μάλιστα από διαδικτυακή διαβούλευση την οποία παρέχει, οι διαγνώσεις μπορούν να γίνουν σε όλον τον κόσμο ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα σαν δεύτερη γνώμη σε αβέβαιες περιπτώσεις. Επιπρόσθετα το microDERM στηρίζει και μία πιο κοντινή σχέση του ιατρού με τον ασθενή του.

ΣΤ) Ανεπτυγμένο από δερματολόγους

Το microDERM αναπτύχθηκε με την συνεργασία πολλών γνωστών δερματολόγων για πρακτική χρήση. Το πλήρες σύστημα – το οποίο αποτελείται από την κάμερα, το μόνιτορ του υπολογιστή, τον εκτυπωτή και το χειραμαξίδιο – συνθέτει ένα πρακτικό και σύγχρονο πολυεργαλείο. Το λογισμικό του βασίζεται στις σύγχρονες, επιστημονικά ελεγμένες τεχνικές οπτικής ανάλυσης και ευφυίας ενός υπολογιστή. Το θεμέλιο για την υποστήριξη της κάθε διάγνωσης είναι η γνώση και η εμπειρία από τις αναλύσεις περισσοτέρων από 25000 περιστατικών που έχουν εξεταστεί.

 • Ψηφιακή αποθήκευση εικόνων
 • Ψηφιακή μετάδοση εικόνων
 • Ανακλώμενα μικροσκοπικά αποτελέσματα
 • Κλινικές εικόνες όλων των τύπων
 • Πριν-Μετά’ εικόνες σε περιπτώσεις αισθητικών επεμβάσεων
 • Πρόληψη του καρκίνου του δέρματος
 • Καταγραφή και καταχώρηση των αποτελεσμάτων
 • Αυτόματη κατηγοριοποίηση αποτελεσμάτων
 • Μονάδα πληροφοριών με ανοιχτή τεχνοτροπία
 • Λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας ( μέτρηση, περιστροφή κ.α. )
 • Εφικτή σύνδεση κάμερας
 • Εικόνα εισόδου-εξόδου σε BROWSER
 • Πολλαπλός εντοπισμός ( ασθενή / χρήστη ) εφικτός
 • Απόμακρη μετάδοση με κωδικούς ασφαλείας, λειτουργία λήψης / αποστολής εικόνων, νυχτερινή μετάδοση, αποθήκευση και προώθηση, κωδικοποιημένη διαδικτυακή μετάδοση, e-mail με ενσωματωμένη μετάδοση του εντοπισμού επισκοπήσεων και αποτελέσματα εξετάσεων
 • Απόδοση εικόνας σε εκτυπωτή
 • Διασυνδετική διάταξη DICOM
 • Λειτουργία συγκερασμού αλληλογραφίας
 • 100% συμβατό με Windows

Το microDERM πληροί όλες τις αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας για Ιατρικά Προιόντα 93/42/EC, έχει πιστοποίηση CE και συμμορφώνεται με τους κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με το ΕΝ 60601

Επιστημονικοί συνεργάτες:

 • Καθηγητής Peter Altmeyer και Klaus Hoffmann, M.D.
  Δερματολογική κλινική ‘Ruhr-Universitaet Bochum ( Γερμανία )
 • Καθηγητής Lucio Andreassi και Roberto Perroti, M.D.
  Πανεπιστήμιο, Siena ( Ιταλία )
 • Jean- Pierre Cesarini, M.D.
  Ίδρυμα ‘A. de Rothschild’, Paris (Γαλλία )
 • Καθηγητής Peter Elsner
  Κλινική Δερματολογίας και Αλλεργιολογίας,  Iena (Γερμανία )
 • Καθηγητής Torkei Fischer και Harry Beitner, M.D.
  Ινστιτούτο ‘Karolinska Hudklinik’ Stockholm ( Σουηδία )
 • Ulrich Koch, M.D.
  Krefeld ( Γερμανία )
 • Juergen Kreusch, M.D.
  Luebeck ( Γερμανία )
 • Rune Lindkov, M.D.
  Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης ‘Hudkliniken’ ( Γερμανία )
 • Καθηγητής  Rona M. Mackie
  Πανεπιστήμιο ‘St. James’ Glasgow ( Ηνωμένο Βασίλειο )
 • Dorothee Nashan, M.D.
  Πανεπιστήμιο ‘Westfaelische Wilhelms’ Muenster ( Γερμανία )
 • Καθηγητής H.A.M. Newmann και Anja Sommer, M.D.
  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Maastricht ( Ολλανδία )
 • Julia Newton-Bishop, M.D. και Linda Whitaker, M.D.
  ICFR Cancer Medicine Research Unit, Leeds ( Ηνωμένο Βασίλειο )
 • Καθηγητής J.- P. Ortonne και Phillipe Bahadoran, M.D.
  Νοσοκομειακό Πανεπιστημιακό Κέντρο, Nice ( Γαλλία )
 • Pablo Penas, M.D.
  Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ‘Princesa’ , Madrid ( Ισπανία )
 • Hans Schulz, M.D. και Christian Schulz, M.D.
  Bergkamen ( Γερμανία )
 • Οδυσσέας Ζόρας, M.D.
  Ηράκλειο ( Ελλάδα )

2) Τεχνική περιγραφή των τμημάτων

Α) Βασική μονάδα:

 • Τερματικό microDERM αποτελούμενο από: μόνιτορ, πληκτρολόγιο Η/Υ, mouse
 • microDERM base station: παρέχει ενέργεια και ελέγχει τη λειτουργία της κάμερας
 • Απεικόνιση δεδομένων: 15΄΄ FT
 • Μόντεμ ( ISDN & analog )
 • Αισθητήρας εικόνας: Sony 059 AK, 1/3 interline
 • Ενεργή ψηφίδα ( pixel ): 752 ( H ) x 582 ( V )
 • Σύστημα ανίχνευσης : PAL
 • Απομονωμένος μετασχηματιστής
 • Χειραμαξίδιο

Β) Κάμερα χειρός:

 • Μονάδα τροφοδοσίας ενέργειας
 • Μικρο-ελεγκτής ( για τον έλεγχο και την μεταφορά των εικόνων στον Η/Υ)
 • 4 διαφορετικά μπροστινά εξαρτήματα ( που προσαρμόζονται στην κεφαλή της κάμερας ανάλογα με την επιφάνεια ελέγχου του δέρματος )

Γ) Λογισμικό:

 • Πλήρες λογισμικό microDERM ειδικά σχεδιασμένο για περισσότερους από ένα χρήστες
 • Επεξεργασία εικόνας ( μέτρηση, περιστροφή κ.α. )
 • Καταγραφή και αποθήκευση σε σκληρό δίσκο
 • Δημιουργία φακέλων ασθενών
 • Σύνδεση με internet
 • Δυνατότητα τηλε-ιατρικής

Δ) Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:

 • AC 100-250 V
 • 47-440 Hz
 • 0,15 A

Ε) Μηχανικά χαρακτηριστικά:

 • Βασική μονάδα: 180 x 320 x 94 mm
 • Kάμερα χειρός:
  μήκος: 150 mm
  μήκος κυλίνδρου: 110 mm
  διάμετρος κυλίνδρου: 70 mm
 • Βάρος: βασική μονάδα και κάμερα: 3,4 kg

ΣΤ) Περιφερειακά εξαρτήματα

 • Καλώδιο S-VHS
 • Καλώδιο RS 232
 • Καλώδιο cold device
 • Εκτυπωτής

Similar Posts