Στοιχεία που καθιστούν το microDERM μοναδικό

 

  1. Το microDERM D120 είναι το μοναδικό ψηφιακό δερματοσκόπιο στον κόσμο που έχει πιστοποίηση απο το FDA ως δερματοσκόπιο δεύτερης γενιάς. Όλα τα υπόλοιπα δερματοσκόπια είτε δεν είναι  πιστοποιημένα, είτε καταχωρούνται από το FDA ως δερματοσκόπια πρώτης γενιάς.
  2. Η ένταση του φωτός και η σύνθεση του χρώματος προσαρμόζονται αυτόματα ώστε να παραμένουν πάντα οι ίδιες, κάτι που επιτρέπει την άριστη και σταθερή ποιότητα σε κάθε στάδιο μεγέθυνσης. (Η τεχνολογία αυτή είναι παγκόσμια πρωτοπορία και πατέντα από την Γερμανική εταιρία VISIOMED και παρέχεται μόνο από το microDERM). Η πατενταρισμένη αυτή οπτική ακρίβεια απορρίπτει τη δημιουργία χρωματικών και φωτεινών διακυμάνσεων όπως και μορφολογικών παραμορφώσεων. Δεν χρειάζεται ποντεσιόμετρο για αυξομείωση της δέσμης φωτός της κάμερας.
  3. Ο ιατρός μπορεί να καταχωρήσει μεγαλύτερες περιοχές του δέρματος με την μακροσκοπική λειτουργία του microDERM D120, χωρίς να αλλάζει φακούς ή κάμερα.
  4. Κάνει αυτόματα διάγνωση στην εξέταση του κάθε σπίλου σύμφωνα με τον κανόνα ABCD (τα άλλα δερματοσκόπια δεν κάνουν αυτόματα διάγνωση), τον τύπο δέρματος, την ηλικία, το φύλο κ.α. σε σύνολο 40 διαφορετικών παραμέτρων που ορίζουν την τόσο μεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση. Αν μάλιστα προστεθεί σε αυτή το σύστημα DANAOS, η μεγαλύτερη βάση δεδομένων στον κόσμο στις κακοήθειες του δέρματος (μόνο το microDERM D120 κατέχει αυτό το σύστημα), τότε η διάγνωση γίνεται ακόμα πιο ακριβής.
  5. Αφαιρεί αυτόματα τις τρίχες που τυχόν παρεμβάλλονται κατά την λήψη του σπίλου και μπορεί να εμποδίζουν την συμμετρία και κατ’ επέκταση την διάγνωση.
  6. Έχει την δυνατότητα, αυτόματα, στην επανεξέταση να βρίσκει την ακριβή τοποθέτηση της κάμερας και έτσι να περιστρέφει αυτόματα τον σπίλο για να κάνει ακριβή την σύγκριση της προηγούμενης με την πρόσφατη λήψη.
  7. Διαθέτει τριών ειδών φακούς λήψης για πολύ μεγάλους σπίλους καθώς και  δυνατότητα λήψης με χρήση είτε πολωμένου φωτός είτε με αλκοολούχο διάλυμα.Η εξέταση γίνεται σύντομα και αποτελεσματικά (ενδεικτικά ασθενής με 50 σπίλους ελέγχεται σε διάστημα 15 με 20 λεπτά).
  8. Έχει την καλύτερη δυνατή εικόνα, ανεξάρτητα από τον βαθμό μεγέθυνσης
  9. Επειδή η διάγνωση γίνεται αυτόματα, η ταχύτητα εξέτασης είναι η μεγαλύτερη δυνατή στον κάθε ασθενή, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δερματοσκόπια.
  10. Κάνει το follow-up πιο εύκολο, αφού συγκρίνει γρήγορα και αξιολογεί τον σπίλο. Μπορεί ακόμα να βρίσκει μόνο του την γωνία λήψης του σπίλου και να την διορθώνει αυτόματα περιστρέφοντας την εικόνα.
  11. Είναι το μοναδικό δερματοσκόπιο στον κόσμο που με την βοήθεια των νευρωνικών δικτύων καταλήγει σε διάγνωση (score) επικινδυνότητας του εξεταζόμενου σπίλου

Similar Posts